איך לפתור שחור ופתור?

הנה כמה שלבים שיכולים לעזור לפתור שחור ופתור:

השתמשו ברמזים: לכל שורה ועמודה יש ​​מספרים המציינים כמה תאים בשורה או בעמודה זו צריך למלא. התחלו על ידי שימוש ברמזים אלה כדי לקבוע אילו משבצות יש למלא ואילו ניתן להשאיר ריקים.

השתמשו בלוגיקה: לאחר שמילאתם כמה תאים בתשבץ שחור ופתור, תוכלו להשתמש בלוגיקה כדי לקבוע אילו משבצות ניתן למלא אחר כך. לדוגמה, אם אתם יודעים שיש למלא שלושה תאים בשורה, וכבר מילאת שני תאים, אז יש למלא את התא השלישי.

השתמשו בשלילה: לפעמים, כדי לקבוע אילו תאים צריך למלא בתשבץ שחור ופתור, קל יותר להתחיל באילו תאים בהחלט לא צריך למלא. לדוגמה, אם העמודה מכילה את המספר 5 ואתה יודע ששניים מהתאים כבר מלאים, אז המשמעות היא שכל שאר התאים בעמודה זו חייבים להישאר ריקים, חוץ מהשלושה לכל צד, שעדיין נמצאים ב”ספק”.

היזהרו: חלק מהתשבצים “שחור ופתור” עשויים להכיל רמות קושי קשות, כאשר כל צעד שגוי יכול להוביל לפתרון שגוי של החידה כולה. לכן, היזהר ובדקו שוב את הפעולות שלך כדי למנוע טעויות.